Üzleti stratégia- üzleti terve jellemzők

A kötet tartalmas és érdekes felsőoktatási tankönyv és egyben sajátos vállalati tervezési útmutató is - több szakmai újdonsággal. A tervezésnek azokat a tartalmi elemeit hangsúlyozza, amelyeket kevésbé érint a nyugati és hazai szakirodalom. A szerző gyakorlatiasan és szemléletesen mutatja be a tervezés menetét és `fázistermékeit` mind a stratégia, mind az üzleti tervezés területén. Hangsúlyozza lépték és tartalom összefüggését, a kétféle tervtípus rokon és eltérő vonásait. Újdonság az AGISTRA folyamatmodell, az OLIGOFED ígéretesség-hasznosság térkép, az akciópotenciál és akciókapacitás fogalomhasználata és a stratégiai akciók sajátos csoportosítása. A mű zárófejezete a gerkeni jövőszemlélettel átitatott jövőorientált marketing gondolatköréből ad ízelitőt, és olyan új irányzatokat vetít előre, amelyekre időben fel kell készülnie a stratégiai gondolkodású cégvezetésnek.