V. KÁROLY ÉS MAGYARORSZÁG jellemzők

V. Károly mediterrán hadviselését Nyugaton részletesenismerik. A XVI amp;amp;amp;#8211;XVII. században a császári politikaközép-európai és földközi-tengeri összefüggéseire aHabsburg fivéreket szolgáló diplomatákon,politikaformáló egyházi és világi személyeken túljelentos kortárs ideológusok, reneszánsz történetírók,világhíru színpadi írók hívták fel a figyelmet. Ezzel szemben itthon amp;amp;amp;#8211; és a megfelelo feldolgozáshiányában Nyugaton egyaránt amp;amp;amp;#8211; immár több mint másfélévszázada Magyarország helyét V. Károly törökellenespolitikájában az érdektelenség, a távolság és a meg nemvalósult ígéretek kulcsszavai alapján határozzuk meg. Mára jórészt feledésbe merült az a tény, hogy aXVI amp;amp;amp;#8211;XVII. században Európa a törökellenes harcokat nemaz elszigetelt amp;amp;amp;#8222;nemzeti amp;amp;amp;#8221; frontok szemszögébol élte át,hanem pontosan látta az egyes régiók közöttikölcsönhatásokat és konstellációkat. Hasonló módonkikerült látókörünkbol az is, hogy az okleveleken éskönyvlapokon túl személyek is