Vademecum jellemzők

Dietrich Bonhoeffer élete és műve nagy érdeklődést váltott ki az egész világon.
Az 1906. február negyediki születésnapja és az 1945. április kilencediki kivégzése között mindössze harminckilenc év telt el. Az elmélkedésekben, prédikációkban, áhítatokban, levelekben, feljegyzésekben egy olyan gondolatvilággal találkozunk, amely napjainkban is meglepő érvényességgel bír, és a keresztények világi életében örök útmutatást nyújt.