Válasz az összes felvételi tesztkérdésre jellemzők

A magyar nyelv és irodalom felvételi legalább harminc százaléka évről-évre lexikális tudást igényel. Ki kinek a kortársa, melyik zeneműnek ki a szerzője. Ezekre és a több mint 25 típuskérdésre csakis rendszerezetten lehet felkészülni. Annak ajánljuk a gyűjteményt, aki szeretne 30 biztos pontot szerezni a felvételin. A gyűjtemény tartalmazza a felvételi tesztsorban szereplő összes, lexikális tudást igénylő feladatot. A gyűjtemény többek között tartalmazza a 4 középiskolai történelem tankönyv koronként tagolt összes évszámát, fogalommagyarázatát, földrajzi helyneveit kétféle rendszerezésben, uralkodóit, történelmi személyneveket részletes kifejtéssel, típuskérdésenként rendszerezve.