VÁLOGATOTT NOVELLÁK jellemzők

A KÖNYV SZERZŐJÉRŐLBárány Tamás annak a novella-iskolának tudatos folytatója,amelynek alapjait a legnagyobb - Maupassant - vetette meg, samelyet nálunk legrangosabban Kosztolányi képviselt. Gyertyán Ervin, Koriárs, 1967Magyarország legismertebb és legbecsültebb írója Bárány Tamás, akinek szárnyaló tolla egészen különleges módon al-kalmas a fennálló viszonyok bírálatára. Eva Haldimann, Neup Zürcher Zeitung, 1969Ez a könyv nagy könyv (a Város, esti fénybey, mert századunk a vádlott, és tanúja Bárány Tamás magyar író, aki csillogó iro-dalmi erényeivel és teljes őszinteségével ítélkezik ha-zájának szocializmusa fölött. André Wurmser, L'Humanüé, Párizs, 1976Bárány Tamás nemcsak egyik legtermékenyebb, hanem leg-népszerűbb írója is a magyarjelenidőnek. Azok közé a szerzőkközé tartozik, akik a vágyálmok és a valóság közti ellentmon-dásra már korán fölfigyeltek. Álmos