Válogatott politikai írások és beszédek I-II. jellemzők

Deák Ferenc a 19. századi magyar politikai és jogi gondolkodás egyik legjelentősebb alakja volt. Nem véletlenül nevezték a haza bölcsének: beszédeit, írásait vagy leveleit lapozgatva ma is számos maradandó értékű gondolattal, időtálló bölcsességgel találkozhatunk.
E válogatásban helyet kaptak Deák Ferenc legfontosabb politikai megnyilatkozásai, függetlenül attól, hogy a nyilvánosságnak szánt munkáról vagy csupán bizalmas jellegű magánlevélről van-e szó. Teljes terjedelemben olvashatjuk Deák nyomtatásban megjelent önálló műveit, legfontosabb országgyűlési, megyegyűlési és egyesületi beszédeit, felszólalásait, valamint a nevéhez fűződő leglényegesebb jogelméleti munkákat, törvénytervezeteket és miniszteri rendeleteket. Elolvashatjuk továbbá azokat a politikai természetű magánleveleket is, amelyek minden más forrásnál hitelesebben világítanak rá Deák jellemére, gondolkodásmódjára és sajátos politikai érvrendszerére.