VÁLOGATOTT POLITIKAI IRÁSOK ÉS BESZÉDEK - MILLENNIUMI MAGYAR TÖRTÉNELEM - jellemzők

A magyar polgári társadalom - a töreténészszakmán kívül - jelentős politikusait általában csak másodlagos ítélkezésekből, esetleg értékelésekből ismeri, néha korábban talán szemelvényeket olvashatott tőlük. Egy politikus életművének azonban legjobb forrása saját maga. Különösen akkor igaz ez, ha - mint Tisza István esetében -heves vitákat kiváltó személyiségről van szó. Tisza István beszédeiből és írásaiból nemcsak a klasszikus liberalizmus sajátos formája, a liberális konzervativizmus ismerhető meg, hanem a magyar parlamentarizmus egész problémaköre és a hagyományos magyar politikai gondolkodásnak egyik nagy formátumú szintézise is. Tisza István szövegeiből kidereül az is, hogy a 20. századra kialakuló különböző hazai progresszív irányzatok kérdéseire, kritikáira volt színvonalas liberálkonzervatív, nemzeti és keresztény szellemű politikai válasz is.