Válogatott versek jellemzők

Petőfi a legnagyobb magyar költő. Petőfi a legismertebb magyar költő. Hányszor olvastuk, hallottuk a fenti megállapításokat! A "leg"-ekkel azonban vigyázni kell, hiszen nem egy felmérés mutatta ki, hogy néhány közhelyes megállapításon túl bizony a fiatalok és a nem egészen fiatalok sem ismerik igazán Petőfit. Ez persze nemcsak napjaink problémája, hiszen Babits Mihály 1923-ban már így írt Petőfi koszorúi című költeményében: "Hol a szem, szemével farkasszemet nézni? / Ki meri meglátni, ki meri idézni / az igazi arcát?" Vajon van-e "igazi arca" Petőfinek? Hiszen az előbb említett közhelyek szerint: Petőfi, a lánglelkű forradalmár, Petőfi, az alföld szerelmese, Petőfi az egyszerűség kifjezője, a népdalok folytatója, a legszebb szerelmes versek költője, a jövőbe látó, a János vitéz megteremtője stb. Volt idő, amikor Aranyt állították szembe Petőfivel, máskor éppen lobogóvá "nevezték ki". A jelen válogatás szeretné, hogy az - elsősorban fiatal - olvasó előítélet mentesen ismerje meg Petőfi Sándor igazi arcát. Azét a plebejus-forradalmár gondolkodóét, akinek a szabadságharcok története volt a bibliája, aki a legegyszerűbben tudta megfogalmazni a polgári átalakulás legsúlyosabb problémáit, akit a szabadság és a szerelem vezérelt, aki a közkatonákat nagyobbnak látta, mint a hadvezéreket - s folytathatnánk a sort. Talán ez is közhelynek tűnik: Petőfi éppen ma, a XXI. század elején nagyon is aktuális, hiszen éppen napjaink feladata az igazi polgári értékvilág megismerése, elfogadása, ugyanakkor az álértékek felismerése és elutasítása. Remélhető, hogy aki elfogultság nélkül olvassa a másfél évszázada született költeményeket a mostanában felvetődő kérdések megválaszolásához is segítséget kap. Így és csak így lehetséges megtalálni Petőfi Sándor sokarcúságán keresztül az igazi arcát, s így maradhat-válhat élővé.