Válságmenedzselés a gyakorlatban jellemzők

A könyv célja, hogy az egyébként jól képzett és vezetésben jártas menedzsereknek jól használható mankót adjon ahhoz, hogy egy, a vállalatuk sajátosságaihoz adaptált, hatékony válságmenedzselési tervet dolgozhassanak ki, illetve legalább egyszer végiggondolják, hogy hogyan is cselekednének ők egy esetleges válsághelyzetben. Ebben a tekintetben hiánypótló szerepet szolgál. A mű a válság kialakulásának, a válság elemzésének, a válságkezelési stratégiának és a válságkezelés folyamatának elméleti alapjait és gyakorlati megoldásait mutatja be, mindezeket "életből vett példák" bemutatásával és elemzésével. Kiemelten foglakozik a válságkezelés fontos részével, a médiakommunikációval is.