Változó világban jellemzők

A neves irodalomtörténész huszonöt előadását és tanulmányát foglalta egy kötetbe, melyek - az utóbbi közel három évtizedet átfogva - vizsgálják és dokumentálják a magyar irodalom körében végbemenő változásokat. Ebben az izgalmas időszakban nemcsak hazánk politikai berendezkedésében és a kulturális intézményrendszerben történtek mélyreható változások, hanem megváltoztak a szellemi alkotó tevékenység feltételei is. felnőtt egy nemzedék, amely sokszor nem érti és így nem is igazán méltányolja azokat az erőfeszítéseket, amelyek a gondolkodás és a megszólalás szabadságát kívánták szolgálni. Pomogáts Béla szerint a "kevéssé megemésztett" múlt, a történelmi tabukat fenntartó, gyáva és felszínes szemlélet még mindig megüli közgondolkodásunkat. Ettől megszabadulni csak közös tapasztalataink, nemzeti összetartozástudatunk, anyanyelvi kultúránk alapos ismerete által, a kutató- és oktatómunka komolysága és hatékonysága révén lehet.