Várak, kastélyok, templomok - 2013. április jellemzők

A kiadvány tartalma:
Műhely:
Héczey Markó Ágnes - Fülöp András: Arx Syrok. Vár a Tarna-folyó fölött
Edelmayer Kamilla - Süle Ágnes Katalin: A füleki ferences templom
Kőnig Frigyes: A bihari lápvidék végvára: Zsáka