Varázsképek - Összeadás-Kivonás jellemzők

A munkafüzet a százas számkörben történő összeadás és kivonás játékos, élvezetes gyakorlására nyújt kiváló lehetőséget. A diákokat jókedvű feladatvégzésre serkenti, a jól végzett munka örömét kínálja a számukra.
A gyerekeknek sikert jelent a műveletek elvégzése, hiszen a munkájuk eredményeképpen színes képek bontakoznak ki a munkafüzet lapjain.
A bőséges feladatsorok megoldása a rutinszerű számolási készséget fejleszti. A gyakorlatok fokozatosan épülnek egymásra. Az első oldalakon tízes átlépés nélkül, majd tízes átlépéssel végezhetők el a számítások. Ezután következnek a hiányos műveletek, a háromtagú műveltek, végül zárójeles műveletsorokkal válik teljessé a gyakorlás.
A folyamatos önellenőrzés kialakítása is megvalósul azzal, hogy létrejön egy tetszetős kép. Az utolsó oldalakon megjelenített helyes megoldásokkal összevethetők az egyedi megoldások.
A munkafüzet jól használható a tanítási órákon, differenciált foglalkozásokon, valamint az önálló otthoni felkészülés során.