Varázskörben jellemzők

"Írásaimból már korábban is kihallatszottak kételyeim: aggodalom irodalmunk helyzete, sorsa, kilátásai miatt. Ezek a kételyek azóta felerősödtek: élesebbekké és indulatosabbakká váltak irodalmunk belső ellentétei, az irodalom világát is átható politikai küzdelmek, a korábbiaknál jobban szorítja politikai kalodába a magyar kisebbségi irodalmakat a hatalom, különösen Romániában, Szlovákiában és Kárpátalján érzékelhető ez. Bizalmam fogyatkozóban van, talán ezért is kell közreadni ezeket az irodalmi és történelmi látleleteket - ha tudatában vagyunk helyzetünk romlásának, talán indokoltabbnak érezzük összegyűjteni az ellenállás erőtartalékait." (a Szerző)