Matematikai statisztika jellemzők

..Mondják: van kis hazugság, nagy hazugság és statisztika. Valóban, a szak­szerűtlenül alkalmazott statisztika segítségével szinte bármit és bárminek az ellenkezőjét is be lehet bizonyítani. A matematikai statisztika lényege éppen az, hogy megtudhatjuk, mit és mennyire higgyünk el adatainknak, mennyire bizonyító erejűek azok. Aki a matematikai statisztika alapjait egyszer meg­értette, örökre immúnissá válik az adatokkal való üres bűvészkedés iránt, ugyanakkor meg is tanulja tisztelni az adatok, a tények erejét. A magyar könyvkiadásban hiánypótló művet tart kezében az Olvasó. Több mint húsz éve nem jelent meg olyan statisztikai tankönyv, amely a nem matematikus beállítottságú, sőt esetleg a matematikával éppen hadilábon álló szakemberek (pszichológusok, biológusok, nyelvészek) számára érthető formában mutatja be a matematikai statisztika főbb eljárásait. Vargha András - aki a matematikai statisztika tudományának és alkalmazá­sainak nagy tekintélyű és avatott művelője évtizedek óta - a nehezebbik utat választotta: nem pusztán felsorolja a statisztika képleteit, hogy azután kezd­jen velük az Olvasó amit akar, hanem az eljárások lényegét, alapgondolatait világítja meg, pontosan leírva alkalmazásuk lehetőségeit és korlátait. A konkrét számítások ma már könnyen elvégezhetők a számítógép segít­ségével, például a könyvben szereplő ROPstat program demo változatával. A számítások mögötti mély gondolatok megértése nélkül azonban mindez csak a számokkal való felszínes zsonglőrködés marad. Ez a könyv nélkülözhetetlen mindenkinek, aki állításait szakszerű módon, tényekkel, adatokkal kívánja alátámasztani. A könyv a hagyományos eljárások mellett számos modern, az utóbbi évtizedekben kidolgozott, a korábbiaknál hatékonyabb eljárást ismertet." Mérő László