VARJU-NEMZETSÉG jellemzők

1925-ben írta nagyszerű történelmi regényét Kós Károly, s az azóta eltelt idő alatt sem kopott meg mondandója. A krónika Kalotaszeg történetéből egy emberöltőt ölel fel. A történet indulásakor még él Bethlen Gábor, a nagy fejedelem, s mikor zárul, II. Rákóczi Györgyöt temetik. A címadó Varju-nemzetség egy elszegényedett, bethleniánus, bocskoros nemesi család, melynek küzdelmes és izgalmas sorsát három nemzedéken keresztül követi ez a sajátos, balladisztikus hangvételű regény.A Varjukat az egész környéken bolondnak tartják, pedig csak mások, mint a többi ember. Varju János apja például végigmulatta az életét, a nagyapja az arany előállításának titkával foglalkozott, és a mendemondák szerint kincset rejtett el valahol a hegyen. Jánost is bolondnak mondják, hiszen fiával, Gáspárral együtt bevette magát a havasok közé és udvart kerített a Pojánán. Szálfenyőkből és a havasból legurított hatalmas kövekből aztán tanyaházat és istállókat rakott néhány szolgájával.Az események legfontosabb ré