VÁRKONYI KRÓNIKA jellemzők

A harmadik kiadásban megjelenő, korábban már nagy sikert aratott regény el-ső megközelítésben pikareszk, derűs, szatirikus látlelete az ötvenes évekbeli Várkony és ezen keresztül Magyarország akkori életének, emberi, hatalmi vi-szonyainak. Fontos leírás olvasható benne arról, hogyan zajlott le a faluban az amp;amp;amp;#8217;56-os forradalom és szabadságharc a megtorlással bezárólag. A mű második megközelítésben esszéregény, amelyben a fordulatos és humoros-pajkos sze-relmi, sőt időnként bűnügyi szálak szellemes esszékbe futnak. A könyv természe-tesen amp;amp;amp;#8211; mint minden Czakó írás amp;amp;amp;#8211; misztikus, nem a lapjain megelevenedő holtak, hanem a hősök benső útja miatt: Laci szüleit keresve érkezik a faluba, képlete-sen szólva az országot és történelmét kutatja, s annak minden ellentmondását leli ősei között, ám innen tovább lép az egyetlen Valóság felé. Ugyanez zajlik a többi hősben is, akik csínyjeik, szerelmeik, tolvajlásaik, sőt gyilkossági kísérle-teik során mélyebb tapasztalásra jutn