Egyszer volt...Emlékirat 1947-ből jellemzők

Budapest Főváros Levéltára a Budapest Történetének Forrásai sorozat 11. kötetében jelentette meg Vázsonyi Vilmosné (Szalkai Schwartz Margit 18771949) 1946 és/ vagy 1947 első hónapjaiban írt emlékiratait, amely az 1931-ben megjelent Az én uram kötete folytatásának tekinthető. A megszületése után hatvannyolc évvel nyomtatásban megjelent kézirat számos adalékkal szolgál a korszak politika-, város- és művelődéstörténészei, a gender-kutatók, de az irodalomtörténészek számára is. A kézirat megszületésének körülményeiről és későbbi hányattatott sorsáról Zeke Gyula előszava tájékoztat.