VÉDTELEN IGAZSÁG jellemzők

Az orvosi műhiba könyvek után most bírói műhibákat mutat be a szerző. S közben megkérdi: ki elemzi-értékeli ma az ítélkezést? Senki! Illetve egy-egy bíró munkáját olykor igen: egy másik bíró persze titokban. Az egész bírói kar munkája viszont érdemi kontroll és felelősség nélkül folyik. Egyetlen ellenőrzés maradna: a nyilvánosságé azt meg kikérik maguknak.Melyek a legjellegzetesebb megnyilvánulásai e bizony nem vitatom, szinte megengedhetetlenül csúnya szóval buta ítélkezésnek? A gyakorta tapasztalható alacsony szakmai színvonal, a sűrűn bekövetkező törvénytelenségek, az egymásnak homlokegyenest ellentmondó ítéletek sora, az ítélkezés lassan teljes kiszámíthatatlansága, valamint az, hogy,tisztesség ne essék, szólván hülyét csináljanak belőlük.