Verseny és szolidaritás jellemzők

Bokros nem felelős miniszter, csak felelős állampolgár. Világpolgár is persze, ennek a kelet-közép-európai mikrovilágnak a polgára, aki tudásával legszívesebben hazáját szolgálná, de ha ez nem megy, a Világbank tisztviselőjeként szívesen segít lengyeleknek, horvátoknak, szlovákoknak. Hiszen a problémák - minden felszíni különbözőség dacára - a lényeget tekintve azonosak. Itt is, ott is a posztszocialista gazdasági átalakulásról van szó, még másfél évtizeddel a dicsőséges 1989 után is. (Bauer Tamás)