Versenyjog jellemzők

A kötet az Európai Unió versenyjogát bemutató átfogó tanulmánnyal kezdődik, amelyből megismerkedhetünk a fejlett európai államok versenyjogi gyakorlatával. Ezt követően négy, e témát érintő törvény - bírói gyakorlatot is magában foglaló - magyarázata következik, nevezetesen a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról, az árakról, a fogyasztóvédelemről és a gazdasági reklámról szóló törvényeknek az értelmezése. A munka tartalmazza a törvények hatályos szövegét és a versenyjog tematikájának első igazán átfogó feldolgozását adja. Az egyes témákon belül kifejtésre kerül többek között a tisztességtelen versenycselekményeknek, a kartelltilalomnak, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélésnek, a konszern- és fúziókontrollnak, illetve a reklámkorlátozásoknak stb. a kérdései.