Versenyjogi esetek - Az Európai Bíróság gyakorlata jellemzők

A kötet a közösségi versenyjog leginkább jellemző 23 jogesetének leírását tartalmazza a versenykorlátozó megállapodások és az erőfölénnyel való visszaélés témaköréből. Időszerűsége elsősorban azzal függ össze, hogy csatlakozásunk után az Európai Unió versenyjogi szabályai közvetlen hatállyal bírnak és közvetlenül alkalmazhatóak lesznek. Ebben a jogágban pedig a tételes jogi normák mellett nagy jelentőséget kapnak a bírósági gyakorlat által kialakított jogelvek is. Az ügyleírások a bírósági ítéletekre koncentrálnak, de ismertetik az előzetes bizottsági eljárást és a felek álláspontját is.