VEZÉRCSEL - KÁDÁR JÁNOS MINDENNAPJAI jellemzők

Egy vezető, akinek kultuszát épp a kultusz látszólagos hiánya teremti meg.Egy diktátor, akinek az a célja, hogy olyan politikusnak lássák, aki semmibensem különbözik az egyszerű, hétköznapi emberektől. Sikerét és uralmánaklegitimálását éppen ez a szerep hozza meg, ez különbözteti meg elődjétőlés általában a kommunista diktátoroktól. A Kádár János életéről és mindennapjairólszóló kötet új szempontból, a Kádár-kultusz működésének logikájamentén mutatja be a hatalom éveit.Az 1956-os forradalom leverése után az ország egyik leggyűlöltebb emberevolt Kádár, hogyan sikerült mégis átformálnia ezt a képet néhány év leforgásaalatt? Milyen technikával érte el, hogy a róla alkotott kép megváltozzonés az ellenséget az emberek inkább láthatatlan erőkben vagy a külső,megszálló hatalomban keressék?Majtényi György levéltári forrásokat, elsősorban a még alig kutatott Kádár-hagyatékot, magániratokat és interjúkat felhasználva elemzi a korszakot.A gazdag fotóanyag nagyobb részben magánszemélyektől, pl. va