VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKA jellemzők

amp;quot;Kovács Teréz Vidékfejlesztési politika című könyve az eddigi legátfogóbb munka Magyarországon a vidékfejlesztésről. A könyv mind az elméleti, fogalmi kérdésekkel, mind a gyakorlati fejlesztési kérdésekkel részletesen és behatóan foglalkozik. Hatalmas irodalom feldolgozásáról és áttekintéséről tanúskodik. Feldolgozza és kritikailag értékeli a vidékfejlesztésről, definíciójáról, céljairól és funkcióiról vallott hazai és nemzetközi nézeteket. A vidékfejlesztést komplexen közelíti meg, elemezve annak mind a mezőgazdasághoz kapcsolódó, mind az általánosabb településfejlesztési, szociális és társadalmi kérdéseit. amp;quot; amp;lt;br amp;gt;(Illés Iván opponens, a könyv első, 2003-as kiadásáról) amp;lt;br amp;gt; amp;lt;br amp;gt;Most az olvasó a Vidékfejlesztési politika második, amp;lt;b amp;gt;jelentősen átdolgozott, bővített kiadását amp;lt;/b amp;gt; tartja a kezében. A bővített részben a szerző kitér arra, hogy hazánk az EU-s csatlakozása után milyen tapasztalatokat szerzett a közösségi források lehívása és felhasználása terén. Felvázolja továbbá azt is, hogy Ma