Vidéki levelek jellemzők

A 17. század egyik legjelentősebb gondolkodójának, Blaise Pascalnak, a Gondolatok melletti másik fő műve a Vidéki levelek. Az 1656-57-ben született írások a kor legnépszerűbb vitairatai voltak, melyben a nevét eltitkoló szerző az elvakult jezsuitákat ostorozza. A levelek számtalan fontos teológiai kérdést érintenek, mondhatni összefoglalják a teológia az idáig felvetődött legfontosabb problémáit. Ám a művet stílusa, pazar okfejtései, iróniája teszik a mai napig korszerűvé.