Vihar Ibara felett - Manifesztációs háború jellemzők

A letűnt korok fajháborúiban megtizedelt amundok egyetlen megmaradt istensége - a tulajdon családtagjait sem kímélő Amhe-Ramun - ezredévek óta szunnyad Sonion titkos városában, ahol a halhatatlanok Paktumának kijátszásáról, visszatérésről és bosszúról álmodik.