VII. GERGELY - GALILEI - MILLENNIUMI KÖNYVTÁR 98. - jellemzők

Németh László nyilatkozatából e két történeti dráma keletkezéséről: `Első történeti drámámat, a VII. Gergelyt még 1937-ben, akkori betegségem alatt írtam; a drámát hattyúdalnak, utolsó szavait (?szerettem az igazságot, gyűlöltem a hazugságot?) síriratnak szántam. Amikor a VII. Gergelyt írtam, félig-meddig magam is abban a hitben voltam, hogy a történeti dráma a romantika meghaladt műfaja. Ma, a költői személytelenség korában inkább a darabba zárt lírai indulat tetszhet anakronizmusnak. Én azonban bízom benne, hogy abba, ami nemcsak egy személy, de egy kor vívódásának volt kifejezője, s amiben tízezrek ismertek magukra, kell valami időszerűnek, vagy ha annak nem, időfelettinek lennie. (...) Galileivel, mint a természetismeretet tudománytörténetként előadó tanár ismerkedtem meg, s amikor több évi fordítás után eredeti mű írására szólítottak fel, mint kompromisszumot jelentő témát vetettem fel, hogy írás közben szivárogjon belé az anyag s hasonlóság, amely legveszélyesebb munkámmá tette.`