Világhódító Nagy Sándor jellemzők

Filipposz sietve elindítja hadseregét s fő erőivel Théba ellen vonul. Balszárnyának ? zászlóaljai felett az ekkor alig 20 esztendős Alexandrosz parancsnokol. A szembenálló görög mora - hadtest - vakmerő rohammal tör a király derékhadára. Ám Alexandrosz résen van a kellő pillanatban kilőtt nyila pontosan talál célba, s megakasztja a halálos lándzsadöfést.