Világirodalmi arcképcsarnok I-II. jellemzők

Hegedüs Géza nemcsak a magyar irodalomnak avatott ismerője: számára a világirodalom nagy alkotói is szinte személyes ismerősei.
A Világirodalmi arcképcsarnok száz alkotó életútját tárja elénk mívesen megírt miniesszékben, amelyekben a pontosságra, megbízhatóságra való törekvés jó megfér a könnyed hangvétellel, az olvasmányos, színes stílussal és a közvetlen előadásmóddal.