VILÁGIRODALMI LEXIKON 2. jellemzők

Az irodalomtörténet,a tudományos élet,valamint a művelődéstörténet enciklopédikus ismeretekben gazdag tárháza.Bemutatja a világirodalom legrangosabb íróit,költőit,irodalomtudósait,a művelődéstörténet kiemelkedő alakjait és életművüket a teljesség igényével.Eligazít az ókor írott emlékei és napjaink irodalmában.Fogalmak,kifejezések,irodalmi műfajok,iskolák,stílusirányzatok pontos,világos magyarázatát adja.Feloldja az álneveket.Külön szócikkek tárgyalják a nemzeti irodalmakat.Különlegessége:a műelemzés.A középkori legendák,mondák,énekek és a nemzeti irodalmak bemutatása mellett a nagy írók jeles művei címszerint is szerepelnek.