Világpor jellemzők

"Vasadi Péter szuggesztív, összetéveszthetetlen versnyelvében soha nem a formai bravúrok, mint inkább a lélek csöndjében kiporciózott szavak igazságsúlya kápráztat el. Bár sokan tudjuk róla, hogy kikerülhetetlen költő, de kevesen értjük. Ő azonban hozzáedződött a késlekedéshez, a mulasztásokhoz, a tévedésekhez. Nem követtel, nem pörlekedik, kerüli a hiúság zsibvásárán tolongó, hangoskodó tömeget. És dolgozik. Megbocsát. Szeret. Ez legfőbb, irigylésre méltó képessége, amelytől legyőzhetetlen lesz. A huzakodást sem kedveli. Tudja, hogy a szó ölni - és ölelni is képes. Az utóbbit gyakorolja. Még akkor is, amikor "a földtápászkodó mohóság" két-pofára pusztítja körötte a világot. Hiszen mindnyájan "őrlemény" leszünk végül. "Világpor". Vasadinak talán egyetlen ellensége van: a közöny. Ezt egyértelműen visszautasítja, mint életidegent. Az elmúlással is számot vető költő szavaival: "Meghalni szabad. Halálos bűn kihűlni." (Szentmártoni János)