Világtörténelem jellemzők

A könyv térképgy#jtmény és kronológia egy kötetben, mely az egyetemes történelem eseményeit a kezdetektil 1999-ig követi végig. Egy-egy nagyobb korszakot egy fejezetbe gy#jtve a fontosabb államalakulatok, szövetségek szerint tárgyalja a történelmi és gazdasági összefüggéseket. Bal oldalon találjuk a színes ábrákat, térképeket, dinasztikus családfákat, az egyes államok szerkezeti felépítését, grafikonokat és diagrammokat. A jobb oldalon az évszámok kiemelésével tagolt, tömör összefoglalókat olvashatunk. A hagyományos atlaszokkal szemben ez az atlasz több kis térképen mutatja be az idibeli fázisokat, ami az áttekinthetiséget jelentisen növeli.