VIRÁGVASÁRNAP ALKONYÁN jellemzők

A Kossuth-díjas író új kötetében az elmúlt években és a legfrissebb jelenben született apokrifek, imaversek találhatók.A magyar lírában hagyományos, viaskodó -istenes költészethez- képest szokatlan hitbeli harmóniát tükröz, miközben a prózaíró társadalom-kritikai látása és a költő érzelmi telítettsége egyesül benne.