VIRÁGVASÁRNAPI ZSÁKBANFUTÁS jellemzők

Falusi Márton esszéi újdonságot jelentenek mai irodalmunkban.Témaválasztásuk nemegyszer provokatív: irodalom és jog, európai eszme és jogfilozófia,globalizáció és politikai filozófia megközelítései kapcsoljákössze azt a hálót, amely mindig többet merít,mint amennyit a szempontok felkínálnak. Írásain érződik,hogy Falusi kedvenc felségterülete nem a fogalmakparti sávja, hanem a nyílt tenger és az irodalom.Vagy tágabb értelmezésben: a (nemzeti) kultúra. Mindengondolatfutamot áthat a meggyőződés, hogyegyes-egyedül a kultúra, az irodalom csónakja vihetát ama túlsó partra.Ebből ered, hogy a tudományos igényű munkák isihletett nyelven szólnak. Hallatlanul eredeti, távlatosmetaforák világítanak a víz mélyére. Férfias kifejezőereje,pontossága megóvja attól Falusit, hogy a szakterminusokcsak az iszapot kavarják fel, elleplezvea felszín alatt örvénylő lényeget. Nemcsak a személyesnézőpont k?elölése, hanem a széles körű tudás,írásainak nyelvi gazdagsága, az esztétikai érték és anemzeti önismeret e