VISSZAZENGTEM A VILÁG HANGJAIT jellemzők

Kálnoky László, jeles költő és műfordító élete és műve ezernyi szállal kötődik szülővárosához: Egerhez. Kultusza, kiváltképpen Egerben, minden nemzedék lelkiismereti vizsgája volt és marad. Ha irodalmunk létmódjának értelme a jelenre vonatkoztatás, akkor Kálnoky életműve szerfölött időszerű és tanulságos sorstükör. Ideje lélekben feloldani, enyhíteni azt a sok igazságtalanságot, mulasztást, melyet vele szemben elkövettek.Apja Eger polgármestereként a nyilasokkal és a német helytartósággal szemben az ellenállás szolid, nemes, de határozott és életveszélyes módját választotta: szembeszegült az embertelen hatalommal. Bátor tett volt a „felkoncoltatik!” szóval fenyegetőző plakátok kiragasztásának megtagadása és aztán a polgármesteri posztról való lemondása. 1945 után Kálnoky apján, hamis vádak alapján, önjelölt, neofiták bosszút hajtottak végre, ahogyan azt költőfia meg is írta egyik prózaversében. Sok keserű igazságot írt szülővárosáról, de mindig a nagy krónikás, Tinódi szellemében: „Se