Vízre írott szavak jellemzők

"Széles látókörről, élénk kritikai érzékről, sokoldalú elemzőkészségről tanúskodó (és számos folyóiratban megjelent) könyvbírálataival, művészeti recenzióival, irodalmi esszé-tanulmányaival rendkívül fiatalon szerzett elismertséget Koncz Tamás - akinek mostani bemutatkozó kötete gazdagon ad számot mindezekről a vonzó irodalomkritikusi erényekről.
Nyitott, friss, elfogulatlan szemmel, izgalmasan pillant rá mai szellemi jelenségekre, akár lírai, prózai vagy értékező műfajú alkotásokra, hogy azután kiforrottan eredeti előadásmódjával, lényegkereső stílusával és szakavatott, körültekintő értelmezéseivel eleven olvasói érdeklődést keltsen a megvizsgált művek és írói teljesítmények iránt. S így lesz ezzel a könyv is egy nemcsak ígéretes, hanem máris eredményes eddigi pálya rokonszenves szemléje és szép foglalata." (Bertha Zoltán)