Vizuális kommunikáció jellemzők

"Ebben a szöveggyűjteményben olyan különböző elméleti irányokat invitálunk a vizualitásról való közös gondolkodásra, mint a kognitív tudomány és percepcióelmélet, szemiotika, művészettörténet, feminizmus és pszichoanalízis, kulturális megközelítés, illetve tartalomelemzési módszerek.
Minden elméleti irányt három szöveg képvisel a könyvben: a "Bevezető szövegeket" olyan írások közül választottuk, amelyek tankönyvszerűen vázolják az adott megközelítés lényegét és vizuális kommunikációs relevanciáját; az "Alapszövegek" az adott szemléletmód paradigmateremtő, már klasszikussá vált darabjai; az "Esettanulmányok" az aktuálisan tárgyalt szemléletmód gyakorlati felhasználhatóságát szemléltetik, azaz egy konkrét, az "utcán heverő" eset egyszerű elemzését nyújtják.
A döntően magyarul eddig nem olvasható, kurrens írásokat tartalmazó kötetet ajánljuk mindazoknak, akik nem csak szemlélni, hanem kérdésekkel megragadni és értelmezni szeretnék a mindannyiunkat elborító hétköznapi látványokat." (A kiadó)