Völgyből a hegyre jellemzők

Kováts Ferenc professzor, a korszerű magyar tüdőgyógyászat megteremtője 1965-ben írta meg visszaemlékezéseit. Finom eleganciájú, régies ízekben gazdag, szellemes anekdotákkal teli írása kultúrtörténeti jelentőségű képet fest a 19. század végének és a 20. század első felének erdélyi társadalmáról, Magyarország akkori helyzetéről, ahogy azt a kezdetben falusi körorvos, majd az egyre elismertebb tudós látta, átélve két világháborút, határ- és rendszerváltozásokat. Műve az emberiesség, az orvosi hivatástudat legszebb példáját állítja elénk.