Volt egyszer egy lap: Nyugat jellemzők

Száz évvel ezelőtt -1908. január elsején- jelent meg először Osvát Ernő, majd később Móricz Zsigmond, Babits Mihály, és Gellért Oszkár szerkesztésében a Nyugat, a XX. század elején kibontakozó magyar "alkotói forradalom" legnagyobb hatású, reprezentatív folyóirata.
Ez volt a lap, amely a kor irodalmi vezéralakjaként emelte pajzsára Ady Endrét, s amelyben olyan jelentős írók találtak otthonra, mint például Babits Mihály, Juhász Gyula, Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Nagy Lajos, Szép Ernő, Tóth Árpád...
Ezen ünnepi válogatás átöleli a Nyugat teljes korszakát: 34 évfolyam egy-egy írását olvashatják a magyar irodalom 33 kiemelkedő alkotójának tollából.