VONALVARÁZSLÓ - KÉSZSÉGFEJLESZTŐ MUNKAFÜZET 3-4 ÉVESEKNEK jellemzők

Foglalkoztató füzetünk 3–4 éves, kiscsoportos gyermekek számára készült, építve a gyermek minél több érzékszerve által gyűjtött tapasztalatára, élményeire, melyek megszerzésében nagy felelőssége van Önöknek, szülőknek!A feladatok alkalmat adnak a közösen szerzett és átélt élmények több szempontú felidézésére, feldolgozására, a tapasztalatok megbeszélésére, ezért nélkülözhetetlen a szülő közreműködése.Ebben a korban alapozunk, ezért segítsük a megértést, hívjuk fel a figyelmet a feladat leglényegesebb ismertetőjegyeire, figyeljünk a ceruzaforgatásra.Az ismeretanyagot a gyermek közvetlen környezetéből merítettük, az életkori sajátosságokat figyelembe véve. A feladatok eltérő nehézségi fokúak, így figyelembe vehetjük a gyermek egyéni képességeit is, elkerülve a kudarcot.A korcsoportra jellemző 3-4 perc, majd fokozatosan növelve 10–15 perc figyelem, ezért ne legyünk türelmetlenek.Ne feledjük: óvodáskorban a legfontosabb tevékenység a játék! A legtöbb ismeretet játékhelyzetben, a játékosság