Werbőczi István életrajza jellemzők

Az a férfiú, kinek életpályáját szándékozom megvilágosítani, hazai történetünk azon csekély számú kiváló alakjai közé tartozik, kik a hatalom magaslatára nem az emelkedés rendes lépcsőin, nem a születés kedvezései vagy a fejedelmi kegy által megnyitott úton jutottak föl, hanem a tömegek rokonszenvének, ragaszkodásának köszönhették sikereiket. Ilyenek a várnai csata és a mohácsi vész között lefolyt nevezetes időszakban tűnnek föl legelőször. A nagy katasztrófák hatása alatt a köznemesség széttépi a jár-szalagot, melyen az udvari méltóságokat viselő urak négy századon át hagyományos irányok s nem egyszer önző czélok szolgálatában vezették. Elutasítja régi vezéreit és rajongó lelkesedéssel keres új eszmények megvalósítására új embereket.