Wirtschaftskenntnisse auf Deutsch (CD melléklettel) jellemzők

A könyv azoknak kíván elsősorban segítséget nyújtani, akik német nyelven gazdasági szakmai nyelvvizsgát szeretnének tenni. Sikerrel forgathatják azonban azok is, akik felfrissíteni szeretnék német gazdasági nyelvi ismereteiket, illetve külföldi munkavállaláshoz, vagy egyéb célból szeretnék nyelvtudásukat a gazdaság, az üzleti élet szférájában használhatóvá tenni. A mű három nagy témakört fog át: makrotémáktól indulva, vállalati témakörökön át jutunk a nemzetközivé váló gazdaság témaköreihez. Középszintű nyelvtudás birtokában a témakörökhöz kapcsolódó szószedet segítségével a szövegek megérthetők és elsajátíthatók. A kötet függeléket is tartalmaz, amely a gazdasági élet olyan egyéb témaköreibe ad betekintést, amelyek napjainkban és várhatóan a jövőben is különösen figyelmet érdemelnek. A Wirtschaftskenntnisse auf Deutsch ismereteinek használatában a könyvhöz mellékelt CD is segít, amelyen az egyes témakörök legfontosabb részeit hallgathatják meg az érdeklődők.