World Trade Center jellemzők

2001. szeptember 11-én, egy elszörnyedt, hitetlenkedő világ szeme láttára megsemmisült a Világkereskedelmi Központ kettős tornya, az Ikertorony, és vele együtt odalett több mint ötezer emberi élet is. Az elképzelhetetlen valósággá vált. Ez az olasz nyelven megírt album azért készült, hogy emléket állítson az ikeróriásnak, felvillantva drámai hatású, bálványozott kontúrját, egyszersmind ismertetve rövid, mégis ragyogó ívű történetét. Az Ikertorony nemcsak a mérnöki tervezőmunka diadalát hirdette , hanem az üzleti, pénzügyi és kereskedelmi világ egyedülálló gócpontja is lett. Lerombolása helyrehozhatatlanul szétzúzta a városainkról, biztonságunkról és életünkről alkotott felfogásunkat.