Wörterverzeichnis - Erläuterung. Kommentar zum Lehrbuch jellemzők

A kötet szótár része több mint 1300 lexikai egységet tartalmaz, és tematikus jellegű. A "Wirtschaft, Handel, Handelsrecht" című könyv egyes fejezeteit követi a szövegrészek alapján. Nem hagyományos szótár, hiszen a szavak nem ábécé-sorrendben és nem teljes szótári alakjaikkal szerepelnek. Néhány szó, ill. kifejezés több alkalommal is előfordul, egyrészt emlékeztetőül, másrészt mert az adott szövegösszefüggésben más jelentéstartalmat hordhoz. A "Kommentar" első része történeti jellegű, a továbbiakban pedig tartalmazza az adásvételi szerződés kapcsán felmerült reklamációk, illetve jogviták lehetőségeit.