XÁNTUS JÁNOS ÍRÁSAI - A HUMÁNETIKA ÉS A TERMÉSZETVÉDELEM MEGKÖZELÍTÉSÉBŐL jellemzők

Mind tartalmában és felfogásában, mind műfajában különleges, egyedi írásművet tart kezében az olvasó.A polihisztor Xántus János a XIX. században élt és tevékenykedett. A szerző meggyőződése szerint: „olyan időszak volt ez ahumán történelem során, amelyben nemcsak az emberi tevékenység sokfélesége, alkotóképességének kibontakozása teremtődött meg,hanem megalapozódott az erőfölényre épülő, az egész földi bioszférát érintő, pusztítást is magában hordozó gondolkodásmód.” Ebbena korszakban csak néhányan figyeltek fel a társadalmi és gazdasági átalakulásokat kísérő, a természetet fokozottan veszélyeztető tényezőkre,éppen ezért Xántus írásai, amelyek a természeti jelenségekről, a földi élet mára végérvényesen eltűnt fantasztikus színességéről ésgazdagságáról adtak híradást, mára nagyon fontos, környezetetikai értéket képviselő művekké minősülnek.Xántus János publicisztikai írásait eddig még történeti, sajtó-, valamint társadalmi és gazdaságtörténeti szempontból részletekbemenően alig kutatták