Yvette levelesládája jellemzők

"Ez a levelesláda nem olyasmit tartalmazott, mint például Károlyi Mihály Válogatott írásai: nem a legnagyobb deklarációkat és legmélyebb elemzéseket, aminők Károlyi legfőbb remekei. De aki végigmegy e levelezések fonalán, álmélkodva látja, milyen elszigeteltségből indult Károlyi emigrációja elején, mennyire csak ezen az egyetlen Ariadné-fonálon, az Yvette-én kellett eleinte indulnia neki is, Jászinak is, társainak is. Amit ez a levelesláda magába zárt s most elénk borít: Károlyinak - ad vocem Kossuth - kiutachiai korszaka. S első lépései onnan kifelé. Még egyszer szeretném megköszönni Miciának, Yvette testvérének, Julien Benda özvegyének, hogy ideadta s rám bízta a leveleket..."