AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD ELVÉNEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A MUNKAJOG TERÜLETÉN A MAGYAR JOGGYAKO jellemzők

A diszkrimináció tilalmával foglalkozó jogterület szinte példátlan gyorsasággal robbant be a hazai jogirodalomba, mely folyamatnak nyilvánvalóan az uniós jogharmonizáció és EU-tagságunk adott komoly lökést. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény elfogadását hamarosan követte a külön hatóság megalakulása, majd a bírói és hatósági esetjog anyagának gyarapodása. Mindezen folyamatok eredőjeként ma már egy olyan joganyag birtokában vagyunk, amelynek megértéséhez és az abban való eligazodáshoz nagy szükség van az olyan szakértőkre, mint a jelen könyv szerzője. Zaccaria Márton Leó könyve egyszerre segít az uniós joganyagnak, a jogharmonizációnak, a magyar jogszabályoknak és esetjognak a megismerésében, megértésében, gyakorlati szakembereknek, kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak egyaránt. Létezik-e a gyakorlatban az egyenlő munkáért egyenlő bér elv? Mi minősül egyéb helyzetként védett tulajdonságnak? Mit értsünk közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és megtorlás alatt? Hog