Záchor jellemzők

A nagy tudással, ékesszólással és szenvedéllyel írott könyv nem csupán a zsidótörténelem tanulmányozói számára tanulságos alkotás, de mindazok előtt új szellemi horizontokat tár fel, akik a történelem dinamikája, a csoportos emlékezet vagy a modern nyugati kultúra történetfilozófiai aspektusai iránt érdeklődnek.