ZEGZUGOS EGY-ÖSVÉNY jellemzők

A magyar irodalom legnagyobb mesélője, Jókai Mór fölfedezte az egy szálra fűzhető történeteket; Mikszáth Kálmán is ezt az utat követte, később Krúdy Gyula továbbfejlesztette a módszert, gondoljunk a Szindbád-történetekre.A 20. század egyik legnagyobb magyar írója szintén erre építette műveit. Gion Nándor, a született elbeszélő konstrukciói igazolják az elképzelésemet: például Ezen az oldalon; Angyali vigasság; Mint a felszabadítók. Az egy kiválasztott főhőshöz kapcsolódó történetek nem csupán a főhős jellemének megvilágítását szolgálják: ha egy ember is áll a műalkotás középpontjában, akkor is a többi ember sorsának bemutatása a feladat.Nagyapám életének története newtoni prizmaként megvilágítja a tárgyalt kor: az 1883. április 15-től 1964. június 26-ig terjedő időszak kisemberi világát. A regényszerű novellaciklusomnak az a célja, hogy az olvasókban asszociációkat, emlékeket váltson ki. A meditáció eredményeképpen sikeressé tegye mindenkinek az életét. Ugyanakkor tágítsa minden ember