Zenészlegendák jellemzők

Zenehallgatási szokásaink nagyot változtak az utóbbi évtizedekben - a vendéglők, éttermek muzsikusaira a mai kor egyre kevésbé tart igényt. Pedig e zenészek tehetsége, kitartása, elhivatottsága hosszú éveken át a magas nívójú muzsika biztosítékát jelentette itthon és szerte a nagyvilágban. Apákról fiakra szálló, a történelem viharain is átívelő hagyomány, amely messze a Monarchia idejéből, vagy még korábbról ered, s elér egészen napjainkig. Hogy továbbvihető-e ez a tradíció, az persze nemcsak a zenész dinasztiákon múlik...
Halper László hosszú gyűjtő- és szerkesztői munka eredményeként mutatja be a XX. század kiemelkedő romazenészeinek olykor dicső, olykor tragikus életútjait, melyek nem szűkölködnek a mosolyt fakasztó pillanatokban sem. Egy szelet kultúrtörténetet tár elénk, muzsikusok szemével láttatja e viharos évszázadot.
Romazenészek -talán ők a hagyományos polgári, nagyvárosi létforma egyik utolsó hírnökei, és talán velük múlik el végleg egy régi világ, amely ontotta magából a tehetségeket, a különcöket, az anekdotákat és legendákat- gazdagon, kifogyhatatlanul.
És közben végig szól a zene...