ZSÁKPAPÍROK jellemzők

Kiadónknál megjelent 3 sikeres könyve után (Láttalak elmeséllek;És téged is láttalak, és téged is elmeséllek;Életálmok) megjelent:Mi rejlik vajon e furcsa, prózai cím mögött?Mit írt Gosztonyi János zsákpapírokra?Regényt, memoárt, naplót, netán abszurd történetet? Igen, mindezt együtt:egy 20. századi ember életútját kamaszkorától a nyugdíjig, illetve 1939-tőla nyolcvanas évekig. 1945 előtt a lágerek poklát láttatja, a küzdelmetaz életben maradásért. Aztán a háború után az álságok, hazugságoklégkörét ábrázolja, amikor már nem az életért, de a létért kellettmegalkudni. A két időszak eseményei párhuzamosan követik egymást.S az olvasó – mérlegelve, vizsgálva a történteket – az íróval együtteltöprenghet azon, hogy vajon mindezek után ráismerünk,ráismerhetünk-e önmagunkra?